METRIFY

Know your surroundings

Förstå den rörelse som sker runt omkring din butik, ditt område eller din stad

Hur fungerar det?

I exempelvis en stad pågår ständig rörelse. För att skapa en optimal stadsbild som passar både människa och fordon krävs planering. För att kunna planera krävs underlag. Metrify hjälper städer, butiker, fastighetsägare att förstå, planera och utveckla sin infrastruktur, sitt boende och sina nöjes- och rekreationsstråk på ett enkelt sätt med hjälp av data.

Med sensorer mäter och visualiserar Metrify besök- och trafikflöden i realtid.

Know your surroundings

Metrify hjälper er att förstå, planera och utveckla utifrån de rörelser och beteenden som sker omkring Er.